allegro

Nie masz konta? Zarejestruj się! Hasło uciekło? ;) Logowanie przez Facebook
Każdego korzystającego ze strony AllegroFun.pl obowiązuje poniższy regulamin, kultura osobista oraz netykieta, czyli zbiór zasad savoir-vivre w Internecie.
§1 AllegroFun.pl jest serwisem internetowym pozwalającym archiwizować każdemu użytkownikowi Internetu aukcje z serwisu www.allegro.pl. Dostęp do serwisu AllegroFun.pl za pośrednictwem sieci Internet jest bezpłatny.
§2 Użytkownik po dokonanej rejestracji otrzymuje pełen dostęp do narzędzi oferowanych przez serwis i jednocześnie oświadcza, iż zgadza się na otrzymyawnie informacji związanych z funkcjonowaniem serwisu AllegroFun.pl drogą elektroniczną. Użytkownik w każdej chwili może zrezygnować z otrzymywania takich informacji powiadamiając o tym operatora serwisu poprzez wiadomość e-mail.
§3 Użytkownikowi niedozwolone jest:
1. używanie wulgaryzmów i zwrotów mogących w jakikolwiek sposób naruszyć czyjąś godność;
2. obrażanie innych osób;
3. promowanie innych stron internetowych, reklamowania towarów i usług oraz wstawiania innych treści uznawanych jako SPAM;
4. umieszczanie materiałów erotycznych w jakiejkolwiek formie;
5. wielokrotne umieszczanie tych samych zdjęć, treści czy innych elementów;
6. umieszczanie treści niezgodnych z tematem i niewartościowych z merytorycznego punktu widzenia.
§4 Umieszczając materiał w serwisie AllegroFun.pl, Użytkownik oświadcza, iż:
1. materiał jest własnością Użytkownika lub nie jest chroniony prawami autorskimi i nie narusza w jakikolwiek sposób praw autorskich;
2. posiada odpowiednie zgody i uprawnienia określone prawem, które pozwalają na opublikowanie materiału w Serwisie;
3. przejmuje na siebie odpowiedzialność w zakresie praw autorskich i praw pokrewnych w rozumieniu przepisów Ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (t.j. Dz. U. z 2006 r. Nr 90, poz. 631).
§5 Każdy gość serwisu AllegroFun.pl ma możliwość zgłaszania swojego niezadowolenia z materiału dodanego przez użytkowników. Administrator to też człowiek, wystarczy grzecznie napisać wiadomość e-mail z prośbą o usunięcie szpecącej treści, a na pewno zniknie ona z serwisu.
§6 Administrator serwisu zastrzega sobie prawo do usunięcia, bez podania przyczyny, konta użytkownika oraz materiałów dodanych przez odwiedzających serwis.

Administrator zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w regulaminie.
Ostatnia modyfikacja strony: 01.01.2011